รพ.กรุงเทพพัทยา จัดบรรยาย เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ” ภัยใกล้ตัวสร้างความตระหนัก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

English/ภาษาไทย

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดบรรยาย เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”  ภัยใกล้ตัวสร้างความตระหนัก

On 29 October 2019 at D1 meeting room Building D of Bangkok Hospital Pattaya held Coronary Heart Disease seminar.

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม D 1 ชั้น 10 อาคาร D รพ.กรุงเทพพัทยา จัดบรรยาย เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยใกล้ตัวตัว เพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ และตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดหัวใจ และสามารถส่งต่อความรู้แก่ ผู้อื่นให้มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ห่างไกลโรคหัวใจ โดยมี คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ” ภัยใกล้ตัว โดย นพ.จิรพันธ์ ชวาลตันพิพัทธ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา นพ.จิรพันธ์ กล่าวว่า
“โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากการบริโภคของคนไทยที่เปลี่ยนไป นิยมอาหารจานด่วนที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดตมากขึ้น ขณะเดียวกันสังคมเมืองทำให้การออกกำลังกายน้อยลงและมีความเครียดมากกว่าในอดีต ซึ่งโรคหัวใจที่คนไทยเป็นมากที่สุดในปัจจุบัน คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เนื่องจากคนไทยสมัยนี้ชอบทานอาหารประเภทไขมันสูง รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากพันธุกรรมด้วย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเกิดจากความเสื่อมของเส้นเลือด จากการที่มีไขมันและการสะสมของหินปูนไปเกาะเส้นเลือดแดงจนเกิดการอุดตันหรือแตก ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง บางรายอาจทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ส่วนสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจเสื่อมเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น หากควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีสุขภาพหัวใจที่ดีได้ ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจรักษาจนถึงการรักษาที่มีความละเอียดซับซ้อน และการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ ห้องผ่าตัดไฮบริด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร.1719

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *