กระทรวงมหาดไทยถ่ายทำรายงานพิเศษกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กระทรวงมหาดไทยถ่ายทำรายงานพิเศษกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่เพื่อนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด เข้าถ่ายทำ สกู๊ปรายงานพิเศษ กองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ เพื่อเตรียมนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในบางตอนของสกู๊ปของโครงการ ที่จะนำไปผลิตและเผยแพร่ สปอตโทรทัศน์ เผยแพร่ไปทั่วประเทศโดยมีนายวิรัตน์ จ้อยจินดาประธาน กองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยนายนิคม แสงแก้ว รองประธานชุมชนซอยกอไผ่ และอดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุน สมาชิกและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและให้การต้อนรับ ซึ่งเข้าสู่วาระในการถ่ายทำทางประธานกองทุนฯได้เปิดวาระการประชุมต่างๆด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในการใช้ชุมชนดูแลชุมชนก่อนในเบื้องต้น ซึ่งทางทีมถ่ายทำ ได้ถ่ายทำรูปแบบขั้นตอนของการดำเนินงานต่างๆ เพื่อที่จะนำไปตัดต่อวีดีโอในการใช้ประกอบในสกู๊ปรายงานพิเศษการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ความยาวรวม 2 นาที เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ TO BE NUMBER 1 และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ 4 ซึ่งจะสามารถช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติอย่างเป็นรูปแบบ

On 21 October 2019, Ministry of Interiora produced Mother of Land Fund at Khopai Community special scoop, for anti-drug study case campaign.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *