นายกสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์เมืองพัทยาเผย สามารถชำระเงินสมทบกองทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา

Please follow and like us:

Patttaya Good News Team

ภาษาไทย/English

นายกสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์เมืองพัทยาเผย สามารถชำระเงินสมทบกองทุนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  7-11 ทุกสาขาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้!

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าจากนายจิรวัฒน์  ปลุกใจประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยากรณีในช่วงการประชุมประจำเดือนที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากทางสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์เมืองพัทยาได้เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯได้มีการทำ MOU ความร่วมมือกับทางเซเว่นอีเลฟเว่น   เพื่อเพื่มความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในการชำระเงินสมทบกองทุน เนื่องจากสมาชิกกองทุนในปัจจุบันมีกว่า 3,206 คน  และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการวางแผนใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกฯ โดยสมาชิกสามารถชำระเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาในประเทศไทย เพียงแค่นำสมุดสมาชิกสมาคม พร้อมรหัสที่ทางสมาคมมีให้ และบัตรประชาชน ไปยื่นที่ เพื่อขอชำระเงินทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในการชำระเงิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 38-253257

Member of The Pattaya Cremation Association society fund payment is available at 7-11

On 4 October 2019, Mr. Jirawat Plukjae, President of The Pattaya Cremation Association society announced that all 7-11 are accepting The Pattaya Cremation Association society.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *