เปิดการแข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศล กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เปิดการแข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศล กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2  ชุมชนซอยกอไผ่ คว้าที่ 1 ในรายการชุมชนตามคาด!

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ที่  สนามเปตองสายสามโรสคัพไทย-ฝรั่งเศส ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง  ได้มีการ เปิดการแข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์การกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชุมสาย ครั้งที่ 2  โดยมีนายรณกิจ  เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วย  นายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายมานะ  ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  จิระวัฒน์ ปลุกใจ  ประธานชุมชนชุมสาย นายสมญา บุญพันธ์ ประธานชมรมเปตองไทย-ฝรั่งเศส อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา อดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา  ตัวแทนชุมชนต่างๆ นักกีฬา ประชาชน ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือกีฬาเปตอง ของเมืองพัทยายกระดับสู่สากล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทประเภทการแข่งขัน สายชุมชนเมืองพัทยา ค่าสมัครทีมละ 300 บาท ที่ 1 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล ที่ 1- 3  3,000-2,000 -1,000 ตามลำดับ  และประเภท การแข่งขัน บุคคลทั่วไป (อาชีพ) ทีมละ 400 บาท (การกุศล) ที่ 1 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล ที่ 1-3  6,000-3,000-2,000 ตามลำดับ  ทั้งนี้ในรายการสายชุมชนเมืองพัทยา ที่ 1 ได้แก่ทีมชุมชนซอยกอไผ่   2 ทีมชุมชนซอยเพนียดช้าง 3 ทีม อสม.เมืองพัทยา  4 ทีมชุมชนหัวทุ่ง  รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลตามลำดับ

Pattaya Communities held Petanque Charity Tournament 2019

On 5 October 2019 at Three Roads Cup Thai-France Club, Chum Chon Chum Sai Community Central Pattaya was the Petanque Charity Tournament 2019 ceremony. The winner of the tournament was Khopai Community.

 

                            

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *