โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและทำขนมหวาน F&B Masters ประจำปี 2562/2563

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team (Hilton PR)

ภาษาไทย/English

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันทำอาหารและทำขนมหวาน F&B Masters ประจำปี 2562/2563

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้จัดการแข่งขัน F&B Masters ประจำปี 2562/2563 สาขาการแข่งขันทำอาหาร และการทำขนมหวาน โดยผู้ชนะเลิศใน 2 สาขาดังกล่าว จะเป็นตัวแทนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 40 คน ในสาขาการทำอาหาร และทั้งหมด 9 คน ในสาขาการทำขนมหวาน จะต้องผ่านโจทย์การแข่งขันทำอาหารและขนมหวานจากวัตถุดิบปริศนา ที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาชนะใจกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันทุกคน มีเวลา 20 นาที ในการคิดและเขียนเมนูที่ต้องการจะทำ 10 นาที ในการเลือกและเตรียมวัตถุดิบที่จะใช้ในการปรุงเมนูนั้น ๆ และ 90 นาที ในการปรุงเมนูที่ได้เขียนไว้ข้างต้นเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการ การแข่งขัน F&B Masters เป็นการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นทุกปี ภายในโรงแรมเครือฮิลตันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย 6 สาขา ได้แก่ การทำอาหาร การทำขนม บาริสต้า บาร์เทนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ และการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่ม และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงแรม ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นเมนูใหม่ ๆ ตามโจทย์การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นอกจากรสชาติที่ดีเลิศ และการตกแต่งที่สวยงามของเมนูนั้น ๆ แล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นหลักเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องคำนึงถึงอีกด้วย และผู้ชนะเลิศในระดับโรงแรมในแต่ละสาขา จะเป็นตัวแทนของโรงแรมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ กับโรงแรมฮิลตันอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป

โดยผู้ชนะรางวัลการแข่งขันทำอาหาร: รางวัลชนะเลิศ – นางสาวปรียานุช บุตรใส ตำแหน่ง Commis I ห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – นางสาวชัชญา แก้วกาญนาลัย ตำแหน่ง Commis I ห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – นายทีรพันธ์ กาบยุบล, Commis I, ห้องอาหารเอดจ์ ผู้ชนะรางวัลการแข่งขันทำขนมหวาน: นายชานนต์ บุญส่ง ตำแหน่ง Cook Helper ครัวเบเกอรี่

Hilton Pattaya Organizes F&B Masters 2019/2020 – Culinary & Willy Wonka – Hotel Level Competition

On 1 October 2019, Hilton Pattaya announced the winners of South East Asia F&B Masters 2019/2020 in category of Culinary and Willy Wonka (Pastry), hotel level competition. All 40 contestants from Culinary and 9 contestants from Willy Wonka had to create their signature dishes from the secret ingredients and present to the judges. After opening the secret ingredients box, each contestant had 20 minutes for writing down the menu and recipe, 10 minutes for selecting and preparing all ingredients to use for those menus and 90 minutes for cooking. The secret ingredients could help them to develop their creativity and create their own unique recipe as well. The SEA F&B Masters competition is an annual food and beverage competition among the Hilton hotels in South East Asia in 6 disciplines including culinary, dessert, barista, bartender, sommelier and F&B photography. The competition consists of three rounds; Hotel Level, Country Level and Regional Finals. All contestants have to showcase their passion and creativity in each plate and drink and present to the judges. Along with the presentation and taste of

Winner of Culinary: Winner – Ms. Preeyanuch Butsai, Commis I, Horizon Rooftop Restaurant & Bar, 1st Runner Up – Ms. Chatchaya Keawkanjanalai, Commis I, Horizon Rooftop Restaurant & Bar, 2nd Runner Up – Mr. Teerapan Kabyubon, Commis I, edge restaurant, Winner of Willy Wonka:Winner – Mr. Chanon Bunsong, Cook Helper, Bakery Kitchen.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *