ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรม“ตลาดเพลาชาย”

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรม “ตลาดเพลาชาย” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองพัทยา

วันที่ 14 กันยายน 2562  ที่  ตลาดเพลาชาย ต.ห้วยใหญ่  (สวนสาธารณะบ้านหัวหนอง ชากแง้ว) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ต้อนรับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดวัฒนธรรมชุมชน “ตลาดเพลาชาย” โดยมี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่  กล่าวถึงความเป็นมา  และให้การต้อนรับ ซึ่งมีภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ทั้งนี้เพื่อ ติดตามการดำเนินงาน และนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และวางแผนการขับเคลื่อนงานการต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดยใช้วัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งตลากดังกล่าวก็ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ที่มีความสวยงามและโดดเด่น โดยพ่อค้าแม่ค้า มีการแต่งกาย ชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ  และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและภาชนะในรูปแบบชาวไทยโบราณ มีการใช้ใบตอง มีการใช้เครื่องปั้นดินเผาในการ จำหน่ายอาหารดั้งเดิมของคนท้องถิ่น  อาหารไทยโบราณ ต่างๆ รวมไปถึงขนมหวาน  สินค้าแฮนด์เมด ในบรรยากาสที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้ร่มรื่นติดคลองน้ำ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย โดยตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น.ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย ที่สำคัญ จอดฟรี! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะเวียนมาท่องเที่ยวอุดหนุนสินค้าคนท้องถิ่นกันได้

A New Landmark, Thai traditional market “Phelachay Market” in Huayyai.

On 14 September 2019, Mr. Poramet Ngampichet, assistant of Minister of Culture Ministry of Culture visited Phelachay Market is Thai traditional market in Huayyai. It’s opened every Saturday from 3 pm till 9 pm.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *