โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันบาริสต้า South East Asia F&B Masters 2019

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดการแข่งขันบาริสต้า South East Asia F&B Masters 2019

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ ชั้น 17 โรงแรม  ฮิลตัน พัทยา ได้มีการจัดการแข่งขันบาริสต้า South East Asia F&B Masters จัดการแข่งขันบาริสต้า South East Asia F&B Masters โดยการแข่งขัน F&B Masters เป็นการแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นทุกปี ภายในโรงแรมเครือฮิลตันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วย 6 สาขา ได้แก่ การทำอาหาร การทำขนม บาริสต้า บาร์เทนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ และการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่ม และแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงแรม ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นเมนูใหม่ ๆ ตามโจทย์การแข่งขันต่าง ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นอกจากรสชาติที่ดีเลิศ และการตกแต่งที่สวยงามของเมนูนั้น ๆ แล้ว ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นหลักเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญที่ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องคำนึงถึงอีกด้วย ซึ่งผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ: คุณจตุพล ศรีสมครุฑ พนักงานเสิร์ฟ ห้องอาหารและบาร์ฮอไรซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: คุณณัชอภิภา ภูแช่มโชติ บาร์เทนเดอร์ ดริฟท์ล็อบบี้เลาจน์และบาร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: คุณจิรายุทธ แซ่โค้ว พนักงานเสิร์ฟ ห้องอาหารเอดจ์ ซึ่งผู้ชนะเลิศในระดับโรงแรมในแต่ละสาขา จะเป็นตัวแทนของโรงแรมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ กับโรงแรมฮิลตันอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป

Hilton Pattaya held annual South East Asia F&B Masters 2019

On 11 September 2019 at Hilton Pattaya held annual South East Asia F&B Masters 2019. The SEA F&B Masters competition is an annual food and beverage competition among the Hilton hotels in South East Asia in 6 disciplines including culinary, dessert, barista, bar, sommelier and F&B photography. The competition consists of three rounds; Hotel Level, Country Level and Regional Finals. All contestants have to showcase their passion and creativity in each plate and drink and present to the judges. Along with the presentation and taste of each creation, the preparation process, hygiene and safety, skill and knowledge were essential. The winner of South East Asia F&B Masters 2019/2020 in category of Barista Cup who will be the hotel’s representative in the country level competition! Winner: Khun Jatupol Srisomcrut, Waiter at Horizon Rooftop Restaurant & Bar, 1st Runner up: Khun Natharphipha Phucheamchot, Bartender at Drift Lobby Lounge & Bar, 2nd Runner up: Khun Jirayut Saekoe, Waiter at edge restaurant.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *