“บิ๊กติ๊ก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว” # 2

Please follow and like us:

ประชาสัมพันธ์ (Photos by PR)

ภาษาไทย/English

บิ๊กติ๊ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชลบุรีน่าเที่ยวครั้งที่ 2

วันที่ 6 กันยายน 2562  ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว” ครั้งที่ 2  พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ประกวดวาดภาพระบายสี “ชลบุรีน่าเที่ยว”  ครั้งที่  2 ที่ จัดโดยสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีโดยมี นางสาวฐิติภัทสร์ ศิรณัฐศรีกุล นายกสมาคมเป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีสมาชิกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมทั้งองค์กรภาคส่วนต่างๆ อาทิ ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กลุ่มศิลปินอิสระเมืองพัทยา ซึ่งสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กระตุ้นการเดินทางและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของการท่องเที่ยวภายในประเทศ และจังหวัดชลบุรีโดยมีเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันถึง 956 คน  ผลงาน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่นรวม ชาย หญิง ได้แก่ รุ่นเยาวชนไม่เกิน 9 ปี ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงปิติชานันท์ รุญรักษา จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี  รุ่นอายุ 10-12 ปี ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงกินรี จีโน โรงเรียนบ้านป่าสัก จ.เชียงใหม่  รุ่นอายุ 13-15 ปี ชนะเลิศได้แก่ เด็กชายวัชระ ทองสงคราม  เด็กเก่งจากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกกว่า 200 รางวัล มอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ อีกด้วย

On 6 September 2019 at Central Festival Pattaya Beach, Mr. Itthiphol Kunplome, Minister of Culture Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand was the president opens the 2nd Pattaya Drawing Contest 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *