อบจ.ชลบุรีร่วมเมืองพัทยาเปิดโครงการจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่หัวใจรักชลบุรี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/ English

อบจ.ชลบุรีร่วมเมืองพัทยาเปิดโครงการจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่หัวใจรักชลบุรีเพื่อร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเล

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำจิตอาสาเยาวชนคนพันธุ์ใหม่หัวใจรักชลบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.ชลบุรี คณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี อดีตคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ตัวแทนเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ประธานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านประมงนาเกลือ และชาวบ้านในเขตนาเกลือ ร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่ม New Gen เรารักชลบุรี เป็นผู้จัดทำโครงการและเป็นวิทยากรให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วม จำนวน กว่า100 คน  โดยมีกลุ่มประมงนาเกลือ สาธิตการทำซั้ง บ้านของสัตว์ทะเล เพื่อปลูกฝังในการร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำที่อยู่ใต้ท้องทะเล ให้อยู่คู่กับเมืองพัทยาสืบต่อไปนานเท่านาน โดยรับการสนับสนุนโครงการจาก อบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมด้วย

Chonburi provincial administration organization and Pattaya City opened New Generation Youth Love Chonburi Volunteer Spirits campaign.On 7 September 2019 at Lan Po Public Park in Naklua, Mr. Raywatt Pholuk-in, Deputy Chonburi provincial administration organization was the president open Pattaya City opened New Generation Youth Love Chonburi Volunteer Spirits campaign. There were 100 Pattaya School youth joined the event. The youth were taught how to building the house for sea creatures by Naklua Fishing Group.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *