สโมสรไลออนส์พัทยา-ตากสิน ตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นให้เด็กนักเรียน รร.เมืองพัทยา 5     

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สโมสรไลออนส์พัทยา – ตากสิน  ตรวจวัดสายตา พร้อมมอบแว่นให้กับเด็ก นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 5     

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 กันยายน  2562  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5  สโมสรไลออนส์พัทยา – ตากสินจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นให้ กับเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะครูอาจารย์  โดยมี คณะสมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยา-ตากสิน  นายจิระวัฒน์  ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนฯ รวมถึงส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันทำกิจกรรมตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นให้กับเด็กนักเรียนโดยมีร้านแว่นตาที่ได้มาตราฐาน นำทีมชำนาญงานเฉพาะทางด้านสายตา และการประกอบแว่นทำการตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประมาณเกือบ 100 คน ให้มาดำเนินการตัดประกอบแว่น และมอบให้แก่นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที ทั้งนี้การมีสายตาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ และแว่นตาก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆ มองเห็นชัดเจน ได้ต่อเติม และเดินหน้าทำตามความฝันของตัวเอง จนประสบความสำเร็จ เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

On 2 September 2019, Lions Club of Pattaya Taksin held eye examination and offered glasses to Pattaya School No. 5 students.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *