สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยาเชิญผู้สนใจสมัครสมาชิก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยาเชิญผู้สนใจสมัครสมาชิกแรกเข้าเพียง 300 กว่าบาทเมื่อล่วงลับไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลานรับเงินสงเคราะห์สูงสุด 5-6 หมื่นบาท!  

วันที่ 29 สิงหาค 2562 ที่ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายจิรวัฒน์  ปลุกใจประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีอุปนายก คณะกรรมการและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเข้าสู่วาระการประชุมชี้แจงความเคลื่อนไหวของสมาชิกระหว่าง 1-31 กรกฏาคม 2562 มีสมาชิกสมัครเข้ามาใหม่ 14 ราย สมาชิกเก่าเสียชีวิต 2 ราย  คงเหลือสมาชิกทั้งหมด 3,195 ราย โดยทางประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา ได้ฝากประชาสัมพันธ์กรณีสมาชิกที่ขาดการติดต่อค้างชำระเงินกองทุนให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอชำระค่าธรรมเนียม เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ได้ที่ สำนักพัฒนาสังคมชั้น 1 ตึกเก่าเมืองพัทยาได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางละมุงอายุ 20-70 ปี สนใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดงานศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ประสงค์หากำไร โดยค่าสมัครแรกเข้าประมาณ 370 บาทและจะสามารถใช้สิทธิสมาชิกได้ในระยะเวลา 60 วัน  เงินช่วยเหลือเฉลี่ย 5-6 หมื่นบาท ต่อการเสียชีวิตของสมาชิก 1 ราย โดยหักจากเงินสงเคราะห์ของสมาชิกในสมาคมทั้งหมด ท่านละ 20 บาท  นำมามอบให้แก่ครอบครัว สมาชิก 1 ท่านที่เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือในการจัดงานศพและเป็นการเยี่ยวยา  โดยผู้ที่สนใจที่ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเมื่อยามล่วงลับ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-253257  หรือ ที่ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา 061-6395777

The Pattaya Cremation Association society invites citizens to apply low-cost investment plan to fund funerals

On 29 August 2019 at a meeting room, Pattaya City Hall, Mr. Jirawat Plukjai, The Pattaya Cremation Association society president held the meeting. The Pattaya Cremation Association society invites citizens to apply low-cost investment plan to fund funerals. For more information 0 38-253257 or 061-6395777

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *