รองนายกเมืองพัทยาถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รองนายกเมืองพัทยาถวายเทียนพรรษา วัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ วัดบุณย์กัญจนาราม นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา และประชาชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายเทียนพรรษา  เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

Pattaya Deputy Mayor offered large candles to Wat Bun Kanchanaram

On 19 August 2019 at 10.30 a.m., Mr. Pattana Boonsawat, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor along with Pattaya volunteer team making merit by offered food and large candles to monks at Wat Bun Kanchanaram.

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *