บริการ ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ฟรี ในเขตเทศบาลหนองปรือ

Please follow and like us:

PR/ประชาสัมพันธ์

ภาษาไทย/ English

บริการ ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ฟรี ในเขตเทศบาลหนองปรือ

ตามโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัด วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มรับลงทะเบียน เวลา 07.30 น. ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลหนองปรือ สิ่งที่ต้องเตรียม 1.ให้สุนัข แมว งดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน 2. นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของเจ้าของสุนัข แมว มายื่นในวันดำเนินการ (รับเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเท่านั้น) ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ โทร 038-933110

Dogs and Cats vaccine coverage free of charge at Nongprue Town Municipality

On 26 August 2019 from 9 am to noon. Registration time starts from 7.30 am at Nongprue Health Park, Nongprue Municipality. Need to be prepared; Dogs and Cats must be refrained food and water 8 hours before the operation. Please bring your ID card or house registration to get a service (only Nongprue residences area). For information please contact: Nongprue Town Municipality Public-Health-and-Environment-Division Tel: 038-933110

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *