ครอบครัวฉิมพาลีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนมอบเงินสนับสนุนชุมชนชุมสาย10,000 บาท

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/ English

ครอบครัวฉิมพาลีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนมอบเงินสนับสนุนชุมชนชุมสายจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมหลังคาชุมชนที่ชำรุดและพัฒนาในส่วนที่ยังขาดแคลน

Chimpalee Family donated 10,000 baht to Chum Chon Chum Sai Community. To renovate community’s roof which has been damaging and community development.

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ ชุมชนชุมสายนายลำดวน ฉิมพาลี ตัวแทนนางปุณณภา ฉิมพาลี ผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนชุมสายเดินทางมามอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมและยังขาดแคลน โดยมีนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ทั้งนี้ทางด้านนายลำดวน ฉิมพาลี ผู้ใหญ่ใจดี เปิดเผยว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการทำกิจกรรมสำคัญต่างๆมากมาย รวมไปถึงผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนชุมสายสามารถทำงานช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนเดือดร้อนร้องเรียนมายังชุมชน ก็จะมีการรับเรื่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือทันทีไม่ว่าจะเป็น ขอกระจกโค้งเพื่อลดอุบัติเหตุ น้ำไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ถนนชำรุด และอื่นๆ ทางชุมชนชุมสายก็จะดำเนินการประสานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือทันทีและเมื่อชุมชนได้รับความเดือดร้อนจึงได้เข้าช่วยเหลือในทันที ซึ่งทางด้านประธานและคณะกรรมการชุมชนชุมสาย ก็จะนำเงินที่ได้จากการสนับสนุนของครอบครัวฉิมพาลีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่มอบให้ไปซ่อมแซมหลังคาชุมชนที่ชำรุดอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจะนำไปจัดซื้อพัดลมและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งในชุมชนเพื่มเติมเพื่อรองรับการทำกิจจกรรมต่างๆของประชาชนในชุมชน เช่นกิจกรรมโยคะประจำสัปดาห์ กิจกรรมออกหน่วย ศสมช และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของภาครัฐ พัฒนาในด้านต่างๆให้ครอบคลุม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนต่อไป

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *