ชุมชนกอไผ่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนประจำสัปดาห์ด้วยกีฬาบาสโลบ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนประจำสัปดาห์ด้วยกีฬาบาสโลบ

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 กรกฏาคม 2562  ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์  จ้อยจินดาประธานชุมชน   นำบรรดาคณะกรรมการและประชาชน ทำกิจกรรม บาสโลบเพื่อสุขภาพเอาใจผู้สูงอายุ ในโครงการ สร้างสุขจากการออกกำลังกายซึ่งทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยการนำกีฬามาเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเข้าจังหวะเพลง ทั้งนี้กิจกรรมจะมีขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Healthy with Paslop Dance Activity at Khopai Community

On 13 July 2019 at Khopai Community, Mr. Wirat Joyjinda, Khopai Community President led committees and citizens exercised with Paslop Dance activity. The activity’s objective is to keep citizens in the good health. Everyone can join the Healthy Paslop Dance activity free of charge on Friday-Sunday from 6 pm at Khopai Community.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *