ชุมชนชุมสายจัดโครงการส่งเสริมความรู้บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยแก่เยาวชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนชุมสายจัดโครงการส่งเสริมความรู้บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยแก่เยาวชน

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ.ที่ทำการชุมชนชุมสาย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12 นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10” ด้วยการส่งเสริมความรู้บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยมีนักศึกษา กศน.จำนวนมากเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ครั้งนี้

Chum Chum Chum Sai Community gave education to youth on honor the king.

On Sunday 23 June 2019 at Chum Chum Chum Sai Community, Mr. Jirawat Plukjai Chum Chon Chum Sai Community President was the president opened Honor the King Rama X ceremony. To educate youth on Thai King and Thailand history were the objective of the project. Pattaya students from Office of the Non-Formal and Informal Education (NFE) joined the event.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *