รพ.กรุงเทพพัทยาจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต โครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 2

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รพ.กรุงเทพพัทยาจัดกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต โครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณล็อบบี้ อาคารอี ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 คน ทยอยเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ปีที่ 11 ครั้งที่ 2  กิจกรรมดังกล่าวทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคเลือดทุกๆ 3 เดือน เพื่อต่อชีวิตผู้อื่นโดยจากการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้มีผู้มาแสดงตัวขอบริจาคจำนวน 116 คน  ผ่านการคัดกรอง  102 คน ได้โลหิตบริจาค 102 หน่วย รวม 38,100 ซีซี  ซึ่งครั้งต่อไปจะเปิดรับบริจาคในวันพฤหัสบดีที่ 26  กันยายน 2562 ที่บริเวณล็อบบี้ อาคารอี ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป สอบถามโทร 038-259999

BPH held 11th blood donation campaign “New Blood for the World” the second round

On 27 June 2019 at Lobby Building E Bangkok Hospital Pattaya, more than 100 citizens, Thai and foreign tourists joined BPH 11th blood donation campaign “New Blood for the World” the second round. To runs blood drives to refill its reserves for emergencies and surgeries was a campaign objective. 38,100 cc of blood was collected by today event. The next blood-collection event will be held on Thursday 26th September 2019 at Lobby Building E, Bangkok Hospital Pattaya. For more information contact 038-259999

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *