สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.สมุทรสาครเข้าศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเข้าศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่เรียนรู้การเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงบ่ายของวัน 18 มิถุนายน 2562 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่  นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่   นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่และในนาม คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเจษฎา หอมกลิ่น ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่  พร้อมด้วยเลขาและคณะกรรมการชุมชนฯให้การต้อนรับ คณะ ดูงานจากพัฒนาชุมชนจากสมุทรสาครโดยมี นางสาวสุวรรณา รอดเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครนำคณะดูงานกว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ฯที่ประสพผลสำเร็จ  เพื่อเรียนรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้าน นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่  ขึ้นบรรยายให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ โดยการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในกรณีที่ยังพอที่จะสามารถเยี่ยวยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมได้ โดยไม่ผ่านขบวนการของกฎหมาย ซึ่งหากเป็นกรณีที่เกินจะเยี่ยวยา ทางชุมชนก็จะมีการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งถือว่าชุมชนซอยกอไผ่เป็นชุมชนต้นแบบในการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการใช้งบประมาณจากชุมชนดูแลชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันดูแล และหารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ นำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม  อาหารชนิดต่างๆ  รวมไปถึงงานศิลปหัตถกรรม ที่ได้มีการสอนและต่อยอดเป็นอาชีพให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม เลี้ยงดูครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกองทุนก็ยังบริหารจัดการ จากรายได้ส่วนหนึ่งของการบริจาค ของคณะดูงานที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆในชุมชน จะมีการรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อยอดพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

Provincial Community Development Office of Samut Sakhon visited Mother of Land Fund at Khopai Community

On 18 June 2019, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Advisor and Mother of Land Fund at Khopai Community president, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Jetsada Homklin, Mother of Land Fund winning drug-prevention at Khopai Community Advisor, community secretary and committees welcomed more than 50 people from Provincial Community Development Office of Samut Sakhon. To study anti-drug strategies model of Khopai Community. Visitors will bring information from this program to develop their community.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *