ชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้

เมื่อ 15.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนชุมสาย  นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนอรุโณทัย นำบรรดาคณะกรรมการ และประชาชนในชุมชน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง  เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นในวันที่  28 กรกฎาคม 2562 เนื่องด้วย ทางเมืองพัทยาได้ให้เมล็ดพันธุ์พร้อมปุ๋ย และอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด ให้กับประชาชนแต่ละชุมชนร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเตรียมที่จะนำไปสมทบในการประดับตกแต่งสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองพัทยา เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อรู้รักสามัคคีกันในชุมชน ทางชุมชนชุมสาย จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ของภาครัฐ เน้นความรู้รักสามัคคีและสร้างสัมพันธ์อันดีงามในชุมชนจึงได้ร่วมจัดทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางชุมชนชุมสายและชุมชนอรุโณทัยจึงได้ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองจำนวนกว่า 300 ต้น  ด้วยความตั้งใจในการที่จะให้ทางเมืองพัทยานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ChumChonChumSai and Arunothai Communities planted marigolds to honor the King Rama X Birthday 2019.

On 11 June 2019 at ChumChonChumSai Community, Mr. Jirawat Plukjai ChumChonChumSai Community President, Mr. Amnuay Muangthong, Arunothai Community Act- President led their committees and citizens planted marigolds to honor the King Rama X Birthday 2019.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *