กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน  APi Parade 2019

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน  APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม สีสันตะวันออก 5 – 11 มิ.. 2562 นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช    

Department of Foreign Trade held APi Parade 2019 (Agricultural Product Innovation) on 5 – 11 June 2019 at Central Festival Pattaya Beach

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงาน APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม สีสันตะวันออก ล่องอันดามัน เปิดประตูสู่ล้านนา โดยมี นายกิตติพงษ์ จันทรสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ และนายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้จัดการ การตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมเปิดงาน ในงานได้มีการออกร้านค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 30 ร้านค้า ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโดยให้ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ตระหนักในการนำสินค้าเกษตรมาเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ โดยงานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2562 นี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนสินค้าคนไทยกันได้

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *