งานช๊อป ชม ชิม ถิ่นฮาลาล ของชาวมุสลิม ประจำปี 2562  ครั้งที่ 4

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดงานช๊อป ชม ชิม ถิ่นฮาลาล ของชาวมุสลิม ประจำปี 2562  ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2562 เวลา 21.15 น. ณ มัสยิดนูรู้ลยากีนบ้านเนินพลับหวาน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเนินพลับหวานและชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีชุมชนเนินพลับหวาน จัดงาน ช๊อป ชม ชิม ถิ่นฮาลาล ของชาวมุสลิม  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 4  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเปิดงานและเดินเยี่ยมชมสินค้าโอทอปของชุมชนเนินพลับหวาน โดยมี การท่องเที่ยวจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท3) ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนชาวมุสลิมให้มีรายได้และเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปเสื้อผ้าของมุสลีมินและมุสลีมะฮ์ มีการป้อนนมแพะ และอาหารฮาลาล อาทิ ข้าวหมกไก่ สลัดแขก มัสมั่นเนื้อ เป็นต้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น .เป็นต้นไป

Assistant Minister of Tourism and Sports opened Shopping, Watching, Tasting Halal Food # 4th 2019

On 2 May 2019 at Nurun Ya Kin Mosque Nernplubwarn Pattaya, Nernplubwarn Tourism Promote  Club and Nernplubwarn OTOP community held Shopping, Watching, Tasting Halal Food # 4th 2019

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *