เมืองพัทยาเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวสัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 15,000 ตัว

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวสัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 15,000 ตัว

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ ลานกิจกรรมทางน้ำชายหาดจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวสัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 15,000 ตัว โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิคสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย และอื่นๆ  สถานศึกษา สถานประกอบการโรงแรม  และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประ ชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรือง กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ให้ธรรมชาติสามารถอยู่คู่กับเราไปรุ่นสู่รุ่น

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว  โดยในครั้งนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวสัตว์น้ำเศรษฐกิจกว่า 15,000 ตัว เพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น จึงได้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเตือน ให้ทุกภาคส่วน ที่ใช้ประโยชน์จากท้องทะเลเล็งเห็นถึงความสำคัญและทำได้ง่ายๆโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ ไม่ปล่อยสิ่งปฎิกูลลงท้องทะเล ไม่ทำลายแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และอื่นๆที่จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราสืบต่อไป

Pattaya City opened World Environment Day release more than 15,000 White Sea bass.

On 5th June 2019 at Jomtien Beach water sports area, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor was the president opened World Environment Day release more than 15,000 White Sea bass. Pattaya City councils member, Pattaya officials, communities’ representatives such as Khopai community, Chum Chon Chum Sai community etc., schools, hotels representatives and citizens joined the event.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *