ศูนย์พักพิงเด็ก/การเรียนรู้อาเซียน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Please follow and like us:

Photos/ News by HHNFT PR

ภาษาไทย/English

ศูนย์พักพิงเด็ก/การเรียนรู้อาเซียน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ      

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะครู เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักเรียนข้ามชาติ ในศูนย์พักพิงเด็ก/การเรียนรู้อาเซียน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนางรัตนมาดา สังข์รุ่ง หัวหน้าครูศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และเปิดกรวยกระทง เพื่อขอพระราชทานอนุญาต อ่านบทอาเศียรวาท และนำจุดเทียนชัยถวายพระพร ก่อนเริ่มพิธี นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ได้เล่า พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ให้กับคณะครู และนักเรียนฟังเบื้องต้น เพื่อเป็นความรู้ และทำพิธีอย่างมีความหมาย  เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

On May 31st May 2019 teachers, staff and children at Drop-In/ASEAN Education Center altogether put their hearts as one and paid respect to Her Majesty The Queen in the auspicious occasion of Her Majesty’s Birthday. Miss. Rattamada Sangrung, Principal of Drop-in ASEAN Education Center presided the ceremony and conducted Thai traditional respect manner (present flower tray, open the Krathong and light the candles) and Mr. Pirun Noi-eemjai, director of the Drop-In Center told Her Majesty’s brief biography to the children. LONG LIVE THE QUEEN.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *