พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่  6 พฤษภาคม 2562  ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชายหาดพัทยากลาง นายอำนาจ  เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  โดยมีบรรดาเหล่าข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น  รวมไปถึงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และเปิดโอกาสให้ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นแสดงความจงรักภักดิ์ดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทั้งภาคเอกชนและประชาชนออกบู๊ทแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรีภายในบริเวณงานแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย

Thai citizens wear yellow shirts to honor King Rama X on the Royal Coronation Ceremony

On 6 May 2019 at 4 pm, Central Pattaya Beach Activity area, Mr. Amnart Charoensri, Banglamung District Chief was the president placing flowers and incense in front of the portrait of King Rama X. The beach area was crowded by Thai citizens in yellow shirts joined the Ceremony.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *