เมืองพัทยา ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดงาน Easter Festival 2019

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยา ร่วมกับ CPN มูลนิธิคุณพ่อเรย์และหลายหน่วยงาน จัดงาน Easter Festival 2019

เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2562 ที่  ลานกิจกรรม Sunken ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายเกรียงไกร วิไลลักษณ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงาน Easter Festival 2019 เนื่องด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ร่วมกับเมืองพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ คริสตจักรอาโดนาย คริสตจักรห้วยใหญ่ คริสตจักรพันธกร คริสจักรน้ำพุแห่งชีวิต คริสตจักรร่มพระพร มูลนิธิมือต่อมือ และอีกหลายหลายหน่วยงานมอบสีสันความสุขในเทศกาลอีสเตอร์ Easter Festival On The Beach 2019 ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมดนตรี การแสดง รวมถึงการเพ้นท์ไข่อีสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยเทศกาลอีสเตอร์ หรือ ปาสกา เป็นเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์ ยิ่งใหญ่คล้ายวันคริสต์มาส โดยวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า ศาสดาของศาสนาคริสต์ ซึ่งทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองในรูปแบบต่างๆ สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับวันอีสเตอร์คือไข่ ซึ่งเปรียบเสมือนการกำเนิดใหม่ อีกทั้งในช่วงเวลานี้ ยังเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม

Pattaya City cooperated with CPN, Father Ray Foundation and many organizations held Easter Festival 2019 event.

On 26 April 2019 at Sunken area, Central Festival Pattaya Beach, Father Peter Pattarapong, the president of the Father Ray Foundation, Mr. Kreangkrai Wilailak, Marketing Manager of Central Festival Pattaya Beach and many representatives’ organizations opened 4th Easter Festival on the Beach 2019 event. There were many activities such as mini concert, shows and eggs painting. The event objective was to promote Pattaya tourism.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *