ข่าวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดการแถลงข่าวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยาหวังให้แล้วเสร็จทันปลายปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวพัทยา

Pattaya Beach rebuild set for year-end completion

 

วันที่ 22 สิงหาคม  ที่.โรงแรมดุสิตธานี ได้มีพิธีแถลงข่าวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด และงานแถลงข่าว งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา,หน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน ,ตัวแทนภาคประชานชนเข้าร่วม เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรีมีโครงการ พัฒนาเสริมมรายชายหาดตั้งแต่โค้งดุสิตพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ความยาว 2,800 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการฟื้นฟูชายหาดพัทยา ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชาดฝั่งอย่างรุนแรงให้มีสภาพกลับมาสมบูรณ์สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ  โดยนำเสนอข้อมูลโครงการ สถานภาพโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด”คืนความสุข ชายหาดพัทยา”  อนึ่ง โครงการเสริมทรายชายหาดเมืองพัทยา จากแผนเดิมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2557 แต่เนื่องจากประสบปัญญาเรื่องของแหล่งทรายที่มีคุณสมบัติเพียงพอ และใกล้เคียงทรายบนชายหาดพัทยา โดย กรมเจ้าท่า เจ้าของโครงการได้ว่าจ้าง บ.มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการ ด้วยงบประมาณจำนวน 429 กว่าล้านบาท ตามสัญญาจ้างซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 19 เมษายน ถึง 19 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วย ซึ่งหากการดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จ จะเป็นชายหาดแรกที่มีการดำเนินการเสริมทรายชายหาดที่ถูกกัดเซาะประสบความสำเร็จ และจะมีการนำชายหาดพัทยาเป็นโมเดลในการดำเนินการเสริมทรายในชายหาดต่างๆ ที่ประสบปัญหาการถูกกัดเซาะ สำหรับแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือ จะมีการเสริมทรายระยะ 300 เมตร ซึ่งหากมีการเสริมทรายในส่วน 300 เมตร ก็จะมีการคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการร่มเตียงช่วงละ 100 เมตร โดยจะดำเนินการแบบนี้ไปจนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการเสริมทรายคาดหวังให้แล้วเสร็จทันปลายปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวพัทยา ซึ่งหากไม่ติดปัญหาอุปสรรคเรื่องของสภาพอากาศ และการระบายน้ำลงสู่ทะเล ก็คงเป็นไปตามความคาดหมาย

 

Pattaya Beach rebuild set for year-end completion

The Pattaya Beach rebuild is finished in the north, and the Marine Department reconfirmed that the 500-million-baht-plus project begun in 2011 will be completed by year-end. Contractors are working in 300-meter parcels, reopening the sand as they complete each 100 meters. The Marine Department reconfirmed that the rebuilding of Pattaya Beach will be completed by year-end. Former Prime Minister Anand Panyarachun, flanked by Department Deputy Commissioner Somchai Sumanatkajonkul and Rattanachai Sutidechanai, the ex-Pattaya councilman who now advises the Tourism and Sports Ministry, announced Aug. 23 the completion of the project will be a landmark for Thailand. The 500-million-baht-plus project was begun in 2011 after a warning by environmental experts that Pattaya’s sandy shoreline could be wiped away within five years. Various patch jobs delayed the inevitable, but multiple missteps by both Pattaya City Hall and its expensive consultants repeatedly put the project even further behind schedule. In early March work resumed after a 15-month suspension and again was quickly halted when, again, the sand used didn’t match. The Pattaya Marine Department finally ruled that the sand was good enough and, after a few days in the sun, bleached to a color close enough to Pattaya’s native sand. Hundreds of meters of the 2.8-kilometer shoreline have been completed. Contractors are working in 300-meter parcels, reopening the sand as they complete each 100 meters. Anand, one of Thailand’s most-respected elder statesman who has been active in education reform, said that, once completed, Pattaya will become a model for other erosion-ravaged beaches to follow.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *