ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กบ้านเอื้ออารี จัดงานสงกรานต์ 2562

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก บ้านเอื้ออารี ห้วยใหญ่ จัดงานสงกรานต์ให้เด็กๆและเจ้าหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทย

13 เมษายน 2562 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อ เด็กไทย และ ผอ.ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก บ้านเอื้ออารี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องจัดงาน สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่เด็กๆในการดูแล และพนักงาน ได้ทำกิจกรรมอันดีงาม โดยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก บ้านเอื้ออารี และหลังจากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้พนักงาน และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิฯ ได้รดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จากนั้นมีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ กันอย่างสนุกสนาน

Songkran Festival 2019 at Child Protection and Development Center

On 13 April 2019 at Child Protection and Development Center (CPDC), Huai Yai Mrs. Radchada Chomjinda, Director of the Human Help Network Foundation and Child Protection and Development Center assigned the officials held Songkran Festival 2019. The children and officials were praying and bathing the holy image of Lord Buddha and pour water on the hands of revered elders and ask for blessing. After all everyone enjoyed playing Songkran.

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *