13 เมษายน 2562 สงกรานต์พัทยาเริ่มคึกคัก!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/Ehglish

13 เมษายน 2562 สงกรานต์พัทยาเริ่มคึกคัก!

วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ ชายหาดพัทยา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชน และนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา พบว่าบริเวณชายหาดพัทยากลางมีนักท่องเที่ยวร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์บริเวณริมถนน แนวชายหาดพัทยาส่งผลให้ผู้ประกอบการบาร์เบียร์ต่างๆเป็นไปด้วยความคึกคัก  อีกทั้งยังมีความงดงามของขบวนพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ที่ได้เคลื่อนขบวนมารอบเมืองพัทยาผ่านถนนเรียบชายหาดพัทยากลาง ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

Pattaya Songkran Festival started on 13 April 2019

On 13 April 2019, the reporter surveyed on Central Pattaya Beach Road, along the beach was packed by Thais and Tourists enjoyed playing Songkran. Beer Bars also received more customers. Pattaya City and Beach Road were graceful by Worship Buddha’s relic’s parade.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *