ชุมชนชุมสายเรียนเชิญร่วมงาน #Songkran Festival 2019

Please follow and like us:

ประชาสัมพันธ์ ชุมชนชุมสาย (PR/Chum Chon Chum Sai Community)

ภาษาไทย/English

ชุมชนชุมสาย เรียนเชิญ ร่วมงานบุญประจำปี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย ที่ ทำการชุมชนชุมสาย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 12  ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. สรงน้ำพระขอพรพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ที่เคารพรักของชุมชน เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร เล่นสงการนต์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

Chum Chon Chum Sai Community invite everyone to join annual Songkran Festival 2019 at Chum Chon Chum Sai Community Soi Chaloem Phrakiat 12 on 17 April 2019. Religious ceremony at 09.30 a.m. Praying and bathing the holy image of Lord Buddha, pour water on the hands of revered elders and ask for blessing at 11 a.m. Have lunch and splashing water on Thai Traditional at noon.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *