Rotary E-Club visited India “International Understanding Projects”

Please follow and like us:

ภาพ/ข่าว ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดย สโมสร โรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์

Photos/News Copy Right by Rotary E-Club Dolphin Pattaya International Thailand

ภาษาไทย/English

สโมสร โรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์ โครงการความเข้าใจระหว่างประเทศและการป้องกันความขัดแย้ง ประเทศอินเดีย

On 27 January – 01 February 2019, Rotary E-Club Dolphin Pattaya International Thailand went on tour “International Understanding Projects” to India.  According to recent figures from the World Bank and the OECD, India continues to be one of the very poor countries in the world. That is why, in the context of conflict prevention and international understanding, Rotary E-Club Dolphin Pattaya International Thailand, also look after the poorer countries of the world, especially the youth and their education. President Maneeya Engelking and new member Punnarat Pingyos have also been in contact with this country for years. This year’s visit from late January to early February had three main focuses:  Supporting an impoverished school in Bodhgaya, in the northeast of the country, Donation of eight electric wheelchairs for the most needy in Bodhgaya, Project talk about a school project in Gurgaon, as a Rotary Global Grant Project, in the northwest of the country, in the area of ​​New Delhi, Visit to a district conference, to international contact.

On 27 January 2019, three club members arrived in Bodhgaya. The next day, they first visited the important Mahavihara Temple. Afterwards, they visited the impoverished small school Sujata Children School. The school has 180 elementary students and 5 teachers, as well as a volunteer from Spain. There were about 120 students in the school that day. The school has 6 classrooms. The owner of the land, just started to put a big building right in front of the school, so that the school is no longer visible from the street. The special handicap of this school is that it has no outlet for the children outside the rented building. Together with President Maneeya, Rtn. Punnarat, Dir. Membership Sorawee, PAG Otmar and PP Margret and Assistant Governor, Past President Pantida Rojwannasin, the Rotary E-Club D.3340, donated a total of 60,000 baht for much needed materials, also for computers for teaching and winter clothing. When the club members left school, they were quickly surrounded by many children. They gave each child 50 rupees. In no time more and more children came, also from the neighborhood and from a neighboring school. Everyone got something to eat.

On the same day, Rtn. Punnarat, President Maneeya and Dir. Membership Sorawee also donated eight electric wheelchairs to the needy, a great help and help for self-help for the handicapped.

On 30 January, it continued by plane to New Delhi. At the airport they were Sushil Khurana and Club President Sanjay received. President Maneeya was a guest at Dr. Sushil Khurana, Sorawee and Punnarat at Club President Sanjay.

On 31 January, was scheduled for sightseeing. They visited the Taj Mahal and visited some important Hindu temples.

 

On 1 February, three members drove to the Rotary Public School in Gurgaon, near New Delhi. This school does not charge any school fees. It is sponsored by Rotary District 3011 and the Rotary Foundation. 2,700 pupils, eg T. without parents, attend this school with 12 classes from kindergarten to 10th grade. Each class has 2 teachers. The school has a well-equipped computer room and a library. The students are picked up and brought back from the near and far by own and rented buses. The Gurgaon Rotary Public School was established through a Global Grant Project of another district. Now, district 3011 is responsible for this school. PDG Dr. Sushil Khurana, Chairman is planning a Global Grant Project to buy another school bus to reduce running costs.

President Maneeya exchanged banners with President Surendra Mishra of District 3012 and put a Thai Flag pin on him. President Surendra Mishra is a member of the RC of Kaushambi. He would like to come to Thailand with 5-6 people in March /April, to a Rotary Friendship Exchange with club. District 3012 is the district where PP Mouslim, who visited Rotary E-Club Dolphin Pattaya International Thailand more than a year ago, is a Rotarian. District Polioplus Committee Chaiman Surendra Mishra gave a letter to President Maneeya. Rotary E-Club Dolphin Pattaya International Thailand will take the letter to Hat Yai, the multi-district president-elect training seminar (MultiPETS).

สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์  เดินทางไปประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์ เดินทางไปที่ ประเทศอินเดีย ตามโครงการความเข้าใจระหว่างประเทศและการป้องกันความขัดแย้ง จากตัวเลขล่าสุดของธนาคารโลก และ OECD อินเดียยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เหตุผลนี้ทำให้สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นเนล ไทยแลนด์ จัดทำโครงการความเข้าใจระหว่างประเทศและการป้องกันความขัดแย้ง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศที่ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาของเยาวชน นายกสโมสร มณียา เองเงลคิง และสมาชิกใหม่ของสโมรส ได้ติดต่อประสานงานกับประเทศอินเดียมาหลายปีแล้ว วัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้คือ สนับสนุนโรงเรียนที่ยากจนในเมืองพุทธคยาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ, บริจาค เวลแชร์ไฟฟ้า จำนวน 8 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเมืองพุทธคยา, โครงการโรงเรียนใน Gurgaon ซึ่งเป็นโครงการ Global Global Grant ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในพื้นที่กรุงนิวเดลี, เยี่ยมชมการประชุมระดับตำบล เพื่อการติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งสมาชิกสโมสรสามท่านได้เดินทางถึง Bodhgaya ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ในวันถัดไปได้เดินทางเยี่ยมชมวัด Mahavihara หลังจากนั้นเดินทางไปโรงเรียนเด็กสุจาตะ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนระดับประถม 180 คน และ ครู 5 คน รวมถึงอาสาสมัครจากสเปน นายกสโมสร มณียา เองเงลคิง เป็นตัวแทนสโมสร มอบเงิน 60,000 บาท ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็น คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน ในวันเดียวกัน ทางคณะโรตารี ได้เดินทางไปบริจาค เวลแชร์ไฟฟ้า จำนวน 8 ตัว แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะได้ ขึ้นเครื่องบิน เดินทางต่อไปยัง เมืองนิวเดลี และในวันถัดมา ทางคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชม ทัชมาฮาล และเยี่ยมชมวัดฮินดู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกทั้งสาม ไปเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลโรตารีในคุร์เคาน์ใกล้กรุงนิวเดลี ซึ่งโรงเรียนนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม เป็นโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภาค 3011 และมูลนิธิโรตารี และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ทางคณะได้เข้าร่วมการประชุมระดับตำบลที่โรงแรม Taj Palace กรุงนิวเดลี และคณะได้พบกับ DGE Suresh Bhasin จาก Gurgaon 3011 นายก มณียาได้แลกเปลี่ยนแบนเนอร์ และได้มอบธงชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์ กับนายก Surendra Mishra สโมสร 3012

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *