เทศบาลตำบลโป่ง เชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562

Please follow and like us:

PR/ประชาสัมพันธ์

ภาษาไทย/ English

เทศบาลตำบลโป่ง  ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ประจำปี 2562

Pong Local Government Municipality held dogs’ vaccine coverage 2019.

บริการ ทำหมัน / ฉีดวัคซีน ให้แก่สุนัขและแมว ฟรี โดยเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอบางละมุง

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง

สุนัขและแมว ต้องงดอหารและน้ำก่อนผ่าตัด 12 ชั่วโมง

กิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ วัดสว่างอารมณ์

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ วัดโป่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ วัดทวนทอง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  รพ.สต. บ้านหนองตาอุ่น

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองใหญ่

กรุณา นำบัตรประจำตัวประชาชนมารับบริการทุกครั้ง กรุณา นำกระติกน้ำแข็งมารับวัคซีน

ให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง (ในเวลาราชการ) โทร 038-078 953 ต่อ 141

Pong Local Government Municipality held dogs’ vaccine coverage 2019.

Dogs and Cats Sterilization, Vaccination free of charge by Banglamung Livestock officials Department.

On 25th – 26th April 2019, 9 a.m. till noon, at Pong Local Government Municipality multipurpose building.

Dogs and Cats must be refrained food and water 12 hours before the operation.

Dogs’ Vaccine Coverage Mobile Services;

9 am till noon, 18th March 2019 at Wat Sawang Arom

9 am till noon, 19th March 2019 at Wat Pong

9 am till noon, 20th March 2019 at Wat Thuan Thong

9 am till noon, 21st March 2019 at Ban Nong Ta Un Tambon Health Promoting Hospital

9 am till noon, 22nd March 2019 at Multipurpose Building Ban Khlong Yai

Please bring your ID card to get a services and your own ice box to get a vaccine. All free of charge.

For information please contact Pong Local Government Municipality Public-Health-and-Environment-Division (in office hours) Tel: 038-078 953 ext. 141

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *