ชุมชนซอยกอไผ่และชุมชนชุมสาย ร่วมกับ ชุมชนอรุโณทัย ชุมชนบงกซ ชุมชนพัทยาใต้ จัดงานวันเด็ก

Please follow and like us:

Jetsada Homklin

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่และชุมชนชุมสาย ร่วมกับ ชุมชนอรุโณทัย ชุมชนบงกซ ชุมชนพัทยาใต้ จัดงานวันเด็กเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆในชุมชน

Khopai and ChumChonChumSai Communities cooperated with Anurothai, Bongkot and Pattaya Tai Communities held National Children’s Day 2019.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ ท่านอื่นๆอีกมากมายเข้าร่วมงานในวันนี้ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน วันเด็กชุมชนซอยกอไผ่

ต่อมาในวันเดียวกันที่การชุมชน ชุมสาย พัทยากลาง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา นาย จิรวัฒน์ ปลุกใจ  ประธานชุมชน ชุมสายร่วมกับชุมชนอรุโณทัย ชุมชนบงกซ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา และคณะกรรมชุมชนชุมสายทั้ง 4 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมกันเปิดงานกิจกรรมวันเด็กชุมชนชมสาย

โดยบรรยากาศภายในงานมีการ จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มฟรี มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ทำคุณงามความดีแก่ชุมชน เด็กเรียนดี พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ่เป็น จักรยานต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สามารถทำประโยชน์ได้ ของเล่นเด็ก  ขนม และอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการชุมชน รวมไปถึง ผู้ใหญ่ ใจดีหลายๆท่าน เพื่อเป็นของรางวัล ให้เด็กๆที่มาร่วมสนุกในวันงานวันนี้

Khopai and ChumChonChumSai Communities cooperated with Anurothai, Bongkot and Pattaya Tai Communities held National Children’s Day 2019.

On Sunday 13 January 2019 at Khopai Community, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor, Pattaya Mayer Advisor team, Mr. Wirat Joyjinda, Khopai Community President, Mr. Nikom Saengkeaw, Pattaya Mayer Advisor team and VIP guests were the presidents opened Khopai National Children’s Day 2019.

As the same day at ChumChonChumSai Community, Central Pattaya, Mr. Poramet Ngampichet, Pattaya Deputy Mayor, Mr. Jirawat Plukjai ChumChonChumSai Community President and Anurothai, Bongkot, Pattaya Tai Communities, Committees and VIP guests were the presidents opened ChumChonChumSai  National Children’s Day 2019.

There were food, snacks and soft drinks from the kindness sponsors provided free of charge for the kids and guests who joined the event. All the children enjoyed the day with many fun activities and received presents and many prizes from the kindness sponsors on the National Children’s Day 2019.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *