รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดรับบริจาคโลหิตต่อเนื่องในโครงการพลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ครั้งสุดท้าย ปีที่ 10

Please follow and like us:

Jetsada Homklin

ภาษาไทย/English

รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดรับบริจาคโลหิตต่อเนื่องในโครงการพลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ครั้งสุดท้ายของ ปีที่ 10  พบกันใหม่ 28 มีนาคม 62

BPH held 10th year blood donation campaign “New Blood for the World”, the final round.

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดโครงการ พลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี 61 ซึ่งบรรยากาศมีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมบริจาคมากมาย อาทิ พนักงาน ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาเลือดสำรองไว้ใช้ยามเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนสำรองโลหิตไว้ในกรณีที่สถานพยาบาลต่างๆ ที่ขอเลือดเข้ามา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เลือดในปริมาณมาก สำหรับรักษาผู้ป่วย

ดังนั้นทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าว เข้าสู่ปีที่ 10 ตามนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมให้มากที่สุด อาทิ กิจกรรมทำความสะอาด ศาสนสถาน ปรับปรุงห้องสุขาให้แก่ วัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดีๆ ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้สังคม ในบริเวณใกล้ กับ ที่ตั้งของโรงพยาบาล มีคุณภาพที่ดี ดังเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ผู้บริหารได้จัดทำขึ้นทุกปี

สรุปผลการบริจาคเลือดในครั้งนี้ได้ มีจำนวน 89 คน ผ่านการคัดกรอง 83 คนได้ปริมาณโลหิต 85 หน่วย หรือ 29,650 ซีซี รวม 4 ครั้ง ปี 61 ได้โลหิตทั้งสิ้น 140,450 ซีซี และหากนับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2552 ครบ 10 ปี บริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยไปกว่า 1,306,900 ซีซี ซึ่งถึงว่าประสบผลตามเป้าหมายที่คาดไว้ โดยหวังว่าโลหิตที่ได้ จะถูกส่งมอบต่อไป และจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับกิจกรรมพลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 11 ครั้งแรกจะเริ่มในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่ช่วงเช้า-บ่ายโมงที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

BPH held 10th year blood donation campaign “New Blood for the World”, the final round.

On 27 December 2018 at Bangkok Hospital Pattaya along with Queen Savang Vadhana Mamorial Hospital (Somdej Pra Boromrajthevi na Sriracha) and the Thai Red Cross Society held “New Blood for the World” 10th year blood donation campaign, the final round. There were Thai and foreign attend the activity. The Thai Red Cross Society repeatedly runs blood drives to refill its reserves for emergencies and surgeries. The New Blood for the World campaign of Bangkok Hospital Pattaya also includes social activities such as cleaning temples, vaccinating monks and other charity efforts. 29,650 cc of blood was collected by today event, and total 140,450 cc of blood was collected of the campaign. 1,306,900 cc of blood were given to Thai Red Cross Society repeatedly runs blood drives to refill its reserves for emergencies and surgeries.

The next blood-collection event 11th year will be held morning to noon on 28th March 2019 at Bangkok Hospital Pattaya.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *