สม.เขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนรองรับฤดูฝน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

สม.เขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนรองรับฤดูฝนหลังพบรากไม้จำนวนมากบริเวณซอยพัทยากลาง 8 ไปอุดตันขวางท่อระบายน้ำชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 ที่ ซอยพัทยากลาง 8 (ซอยข้างโสภณเคเบิ้ลทีวี) นายจิรวัฒน์  ปลุกใจ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ดำเนินการตามแผนงานลอกและสำรวจท่อระบายน้ำ ภายในเขตเมืองพัทยาก่อนถึงฤดูฝนนี้ โดย สม.เขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วนรองรับฤดูฝนหลังพบรากไม้จำนวนมากบริเวณซอยพัทยากลาง 8ไปอุดตันขวางท่อระบายน้ำชาวบ้านร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นไปบนถนนและไหลย้อนกลับเข้าบ้านเรือนประชาชนส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากน้ำเสียไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวก โดยเจ้าหน้าที่จึงได้ขุดลอกท่อและน้ำรถมาดึงถอนรากไม้ออกจากท่อจนหมดจนสามารถดำเนินการในจุดดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของเมืองพัทยาที่ดำเนินการรองรับก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน โดยมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนรับผิดชอบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับแจ้งและตามแผนงานขุดลอกท่อในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยา เพื่อให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงให้การระบายน้ำของช่องทางระบายน้ำต่างๆสามรถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หรือสามารถช่วยให้ระบายได้เร็วยึ่งขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชาวบ้าน ซึ่งชาวบริเวณดังกล่าวก็ได้ขอบคุณเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ช่างสุขาภิบาลและส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้

On 22nd May 2023, Pattaya City Council members district 3 coordinated with Pattaya City officers from Sanitary Engineering department removed out a tree roots in Central Pattaya Soi 8 Area to speed flood drainage for the raining season as the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *