ชลบุรีมอบรางวัลมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

ชลบุรีมอบรางวัลมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ด้านทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและ เยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ  ปี 61  HHN director received “Children Care Award 2018  on The National Youth Day at Chonburi.

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงาน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561  ซึ่งในงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานต่างๆซึ่ง มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยได้ถูกพิจารณาให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้าน องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมีนางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN  เพื่อเด็กไทย แม่พระของเด็กกำพร้าหลายร้อยชีวิตในการดูแลของมูลนิธิ เดินทางมารับมอบรางวัลรางวัลด้วยความปราบปลื้มใจ ที่หน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการด้านช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติบ้านเมือง โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำความดี และให้การสนับสนุน ในการให้ความสำคัญจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรีได้อนุมัติให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆรวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญวันเยาวชนแห่งชาติ ในทุกๆปี ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

HHN director received “Children Care Award 2018  On The National Youth Day” at Chonburi

On 27th August 2018 at 9 am Mr. Pawat Lerdmookda, Deputy Governor of Chon Buri province and Mr. Wittaya  Khunpluem, Chief of the Chon Buri Provincial Administrative Organization joined The National Youth Day 2018 event at  Chonburi Chaloem Phrakiat Hall.  Many organizations received honor awards, Mrs. Ratchada  Chomjinda, Human Help Network Foundation Thailand Director received Children Care Award 2018. Mrs. Ratchada, a kind-hearted woman of more than hundred orphanage children was very proud to receive the honor award. Those awards were given to honor organizations that help and support the children.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *