บางละมุงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อำเภอบางละมุงเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 5 ธันวาคม 2565  ที่ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล หัวหน้าศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางละมุงนำเหล่าจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ๙๐๔  ปลัดอำเภอบางละมุง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 140 คน  เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วมปฏิบัติภารกิจแบ่งกำลังกระจายกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในวัด นอกวัด  โดยใช้รถฉีดน้ำยาทำความสะอาดบริเวณลานหน้าโบสถ์ กำแพงวัด ลานวัด ทาสีล้อยางอ่างล้างมือในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลโป่ง จำนวน 3 รายผลการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามัคคีตั้งมั่นถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  

Banglamung held Royal Thai Volunteers event “We do good by heart” to honor King’s Rama 9

On 5th December 2022, Banglamung District open Royal Thai Volunteers event to honor King’s Rama 9 on occasion The Father’s Day 2022.  There were many organizations and residents joined the activity. Activities in this event include cleaning and developing landscapes within the area of Wat Sawang Arom and of Wat Sawang Arom School area including distributes three needed bags to Pong citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *